Rettferdighet

Vi i Norge skryter av en velferdstat som tar vare på alle og av hvordan vi bryr oss om at alle skal ha det bra, men så fort vi har muligheten til å stenge noen utenfor denne velferdstaten uten at vi selv risikerer å miste våre priveligelier er det helt greit. Den norske velferdsstaten handler…

Abortmotstand

Fri abort bør være en selvfølge, og all motstand mot det er forsøk på å undertrykke andre. Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, enten det snakk om en kvinne eller en mann. Ingen andre har noen som helst rett til å bestemme hvor vidt en kvinne skal bære fram et foster…

Grådighet

Verden er i krise på grunn av fattigdom og slaveri. Grunnen til at fattigdom og slaveri eksisterer er at enkelte eier for mye. Samlingen av mennesker som eier for mye skaper enorme mengder lidelse i verden i dag. Å påføre andre lidelse er i utgangspunktet umoralsk og det å eie for mye er derfor i…

Rise of the machines. En framtidsvisjon.

I det gamle hellas var alle frie menn med og bestemte i politiske avgjørelser. De eneste som ble regnet for borgere var dem, og i den forstand var det det mest demokratiske systemet verden hadde sett. Det hadde bare en liten hake: Resten av jobben var det slavene og kvinnene som utgjorde. Slik fikk “alle”…

Mafia og narkotikalegalisering

Narkotikaavhenginghet er et problem både for misbrukeren selv og for de pårørende. Man må forsøke å bekjempe dette problemet så godt man kan, men forbud ser ut til å gjøre vondt verre. Mafiaens makt er et langt større problem enn narotikamisbruk, spesielt i områder hvor de naturlige grunnproduktene produseres. Legalisering ville svekket en av deres…

Frykt for det fremmede

Folk flykter fra kaos i Europas nabolag. Europa svarer med å sperre grensene. Skandinavia er blant de som skriker høyest om å holde trengende ute. Høyre- og venstrevridde nasjonalister argumenterer enten om å bevare norsk kultur eller vår verdifulle velserdsstat. En velferd som kun gjelder de med norsk nasjonalitet eller akutt behov for beskyttelse. Alle…

Demokrati?

I dagens verden regnes demokrati av de aller fleste for å være den eneste legitime statsformen, men demokrati er langt mer enn universell stemmerett. Beskyttelse av minoriteter, likestilling, religionsfrihet, likhet fremfor loven og sjenerelle menneskerettigheter må nødvendigvis overholdes for at et samfunn skal kunne kalles demokratisk. Et system hvor enkeltpersoner har for mye makt vil…