Rise of the machines. En framtidsvisjon.

I det gamle hellas var alle frie menn med og bestemte i politiske avgjørelser. De eneste som ble regnet for borgere var dem, og i den forstand var det det mest demokratiske systemet verden hadde sett. Det hadde bare en liten hake: Resten av jobben var det slavene og kvinnene som utgjorde. Slik fikk “alle”…

Mafia og narkotikalegalisering

Narkotikaavhenginghet er et problem både for misbrukeren selv og for de pårørende. Man må forsøke å bekjempe dette problemet så godt man kan, men forbud ser ut til å gjøre vondt verre. Mafiaens makt er et langt større problem enn narotikamisbruk, spesielt i områder hvor de naturlige grunnproduktene produseres. Legalisering ville svekket en av deres…

Frykt for det fremmede

Folk flykter fra kaos i Europas nabolag. Europa svarer med å sperre grensene. Skandinavia er blant de som skriker høyest om å holde trengende ute. Høyre- og venstrevridde nasjonalister argumenterer enten om å bevare norsk kultur eller vår verdifulle velserdsstat. En velferd som kun gjelder de med norsk nasjonalitet eller akutt behov for beskyttelse. Alle…

Demokrati?

I dagens verden regnes demokrati av de aller fleste for å være den eneste legitime statsformen, men demokrati er langt mer enn universell stemmerett. Beskyttelse av minoriteter, likestilling, religionsfrihet, likhet fremfor loven og sjenerelle menneskerettigheter må nødvendigvis overholdes for at et samfunn skal kunne kalles demokratisk. Et system hvor enkeltpersoner har for mye makt vil…