Mafia og narkotikalegalisering

legaliseringferdig.jpg

Narkotikaavhenginghet er et problem både for misbrukeren selv og for de pårørende. Man må forsøke å bekjempe dette problemet så godt man kan, men forbud ser ut til å gjøre vondt verre. Mafiaens makt er et langt større problem enn narotikamisbruk, spesielt i områder hvor de naturlige grunnproduktene produseres. Legalisering ville svekket en av deres aller viktigste inntektskilder. Korrupsjonen ville også gått ned, da korrupte politikere skor seg godt på mafiaens virksomheter.

Mafiaen i USA slo seg opp i høy grad på grunn av forbud mot alkohol på 1920-tallet. Et produkt folk ønsket, men ble nektet. Man så fort at forbudet ikke fungerte, og det ble derfor opphevet. Mafiaens fremgang stanset en stund, men de stadig strengere narkolovene ble deres tilbakekomst. Nok et produkt som mange ville ha, men som staten nektet dem. Et produkt som i hovedsak skader brukeren selv.

Mafia og terrorisme.

Søramerika forsyner verden med kokain. De eneste som har muligheten til å utnytte de økonomiske mulighetene er kriminelle organisasjoner. Hadde stoffet vært lovlig på verdensbasis ville det blitt en ressurs for disse landene istedenfor den forbannelsen det er i dag. Verdens mafiagrupper tjener i hovedsak på to ting: våpen og narkotika. Hadde vi legalisert narkotika, og dermed fratatt dem den som hovedinntektskilde, ville deres innflytelse blitt kraftig svekket.

Heroin har en annen historie og kommer fra andre områder. Afganistan har igjen blitt verdens største opiumsprodusent, og mye av inntekten går til islamistiske grupper. Islamistenes krig mot resten av verden blir til dels finansiert av heroinmisbruk i vesten. Terrorisme har også vært et stort problem i Columbia, også der finansiert av narkoinntekter.

Verken mafiaen eller islamistene kommer til å forsvinne i overskuelig framtid, slik det er med de fleste former for kriminalitet og destruktive ideologier. Disse problemene må reduseres, de kan ikke elimineres, iallefall ikke fra en dag til en annen. De må holdes nede med de midlene man har. Hardt mot hardt fungerer dårlig aleine og har ofte fler negative enn positive effekter.

Legalisering.

I konkurranse med stat og lovlige private firmaer kommer mafiaen vanligvis dårlig ut. Lovlige uregulerte varer kjøper vi stort sett alle utelukkende av lovlige aktører fordi de vinner både på sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet i de fleste tilfeller. Kokain blandet med kjente, ufarlige stoffer ville være langt mer interessant for en bruker enn ulovlig kokain. Ingen brukere ønsker rottegift blandet inn i rusmidlene sine, og man kan aldri være sikker på at det ikke er det man får.

En form for avgiftsbelastning ville nok være fornuftig. Vi er tjent med å holde forbruket nede og det er gode grunner til at brukerne selv betaler for den økonomiske belastningenan de påfører samfunnet. Prisen kan settes langt høyere enn hva den er i dag, og brukere flest vil fortsatt kjøpe det lovlig, slik det er i dag med både alkohol og tobakk. Mafiaen får store problemer i konkurranse med langt mektigere aktører som de lovlige sektorene vi kaller offentlig og privat.

Problemet er ikke at folk prøver narkotika eller bruker det en gang i blant. Problemet er misbruk, avhengighet og skadevirkninger. I jobbsammenheng kan det fortsatt forbys på samme måte som med alkohol, og i situasjoner hvor man har anvar for barn kan man også ha restriksjoner. Vi har allerede slike lover angående omsorgssvikt og lignende.

Løsninger.

Store forandinger er det ofte lurt å ta skritt for skritt. Det beste i denne sammenhengen ville sannsynligvis være å begynne med cannabis og andre naturlige rusmidler for deretter å bruke denne erfaringen når man begynner å lette på forbudene av tyngre stoffer. Kriminalisering øker både avhengighetproblematikk og skadevirkninger, da brukerne ser seg nødt til å holde kontakt med et kriminelt miljø med tendenser til ekstrem livsstil og holdningskapende arbeid blir vanskeligere i lukkede miljøer hvor autoritetsskepsisen er stor.

Forskjellige stoffer trenger forskjellig politikk. Heroin og andre kjemiske opiater er mer problematiske enn de fleste andre stoffene vi har på det illegale markedet i dag da overdosefaren er stor og avhengigheten ekstrem. Kokain stiller i en annen klasse da de aller fleste som bruker stoffet har en relativ kontroll på bruken og dødsfall er sjeldent. Av de jeg har kjent opp gjennom oppvekst og voksenliv som har prøvd heroin er flere døde og enda fler har hatt problemer med avhengighet. Jeg har kjent langt fler som har prøvd kokain, men veldig få som på noe tidspunkt har brukt det på daglig basis. Stoffene bør derfor ha forskjellig regulering.

I tilfellet heroin ville det i første instans være fornuftig å gi de tyngste brukerne tilbud om gratis heroin og injeksjon i trygge omgivelser med legetilsyn. Dette ville tatt knekken på det viktigste gatemarkedet og dermed gjort heroin langt vanskeligere for tenåringer å få tak i. I dag er det omtrent like lett som å gå i butikken, rundt Oslo S kryr det av langere og alle veit det. Flere andre sterke kjemiske opiater er det i dag relativt lett å få en lege til å skrive ut ved smerter. Samfunnet har ikke stagnert av den grunn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Legalization

https://www.rt.com/news/186448-war-drugs-report-gcdp/

https://tankesverm.wordpress.com/2016/06/22/demokrati/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s