Rise of the machines. En framtidsvisjon.

I det gamle hellas var alle frie menn med og bestemte i politiske avgjørelser. De eneste som ble regnet for borgere var dem, og i den forstand var det det mest demokratiske systemet verden hadde sett. Det hadde bare en liten hake: Resten av jobben var det slavene og kvinnene som utgjorde. Slik fikk “alle” tid til å være politikere.

Teknologiske framskritt.

Verden står ovenfor den største teknologiske revolusjon noensinne. Datamaskiner blir stadig mer inteligente, roboter stadig mer habile. Det blir færre og færre jobber vi mennesker egentlig trenger å gjøre. Enkelte uttrykker bekymring for hva som vil skje med arbeidsplassene. Det er ikke teknologien som er problemet, det er systemet.

Systemet vi lever under er basert på at de mange må jobbe for de få for å få rå til de godene de samme få tilbyr dem mot betaling. Teknologien kan i teorien gjøre dette systemet overflødig, da produksjonsmidler kan bli tilgjengelig for alle.

Ludittene.

Ideen om at teknologien tar jobbene våre er ingen ny tanke. Ludittene var en antiteknologisk bevegelse tidlig på attenhundretallet som protesterte mot nettopp dette: At det ville bli mindre arbeidsplasser jo lengre den teknologiske utviklingen kom. Dette er åpenbart motbevist ved at vi i dag har mindre arbeidsledighet enn den gang, og vanvittig mye mer teknologi.

Dagens situasjon er ikke spesielt annerledes. Blir det mindre behov for arbeid er det all grunn til å arbeide mindre. Åttetimersdagen er en usunn livsstil, selv om mange er så vant til den at de ikke kan forestille seg å leve uten. En del slaver følte det i sin tid på samme måte. Hvis folk får opp øynene vil de fort innse at det er mye annet som er langt mer givende enn den industrielle arbeidsplassen de baserer livene sine på, som for eksempel familie og venner, eller frivillige organisasjoner for å hjelpe andre. Mulighetene er uendelige.

Tilbake til antikkens Hellas.

Ved at slavene gjorde jobben trengte ikke grekerne å arbeide spesielt mye. Det er fordelen med å ha slaver, det eneste du trenger å gjøre er å undertrykke dem. Maskiner er på den annen side langt enklere å ha med å gjøre enn slaver. De gør bare det de blir programmert til å gjøre.

Hvis utviklingen faktisk er på vei mot det nivået at arbeidet blir gjordt nesten utelukkende av maskiner er det all grunn til å være fornøyd med det. Det kan, hvis vi får mer rettferdighet i systemet, gi oss alle muligheten til å drive med det som intereserer oss mest, enten det er turer i fjellet, fotball eller å kjempe for å gjøre verden til et bedre sted å leve for alle. I tillegg er det et hav av jobber det er langt igjen innen maskinene kan overta, som kunst og litteratur eller profesjonell idrett.

Framtiden.

Det er ingen grunn til at maskiner skal ta jobbene våre, de trenger ikke gjøre annet enn å gjøre jobbene enklere. Ved å arbeide mindre per person kan vi fint klare å opprettholde arbeidsplasser til alle. Blir det for lite å gjøre er det egentlig ikke noe problem at noen går uten jobb heller, så lenge de blir forsynt med det de trenger. Så la oss gjøre et slag for framtiden, og kvitte oss med lenkene. Maskinene klager ikke uansett.

https://no.wikipedia.org/wiki/Ludditter

https://no.wikipedia.org/wiki/Antikkens_Hellas

https://tankesverm.wordpress.com/2016/06/22/demokrati/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s