Abortmotstand

Fri abort bør være en selvfølge, og all motstand mot det er forsøk på å undertrykke andre. Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, enten det snakk om en kvinne eller en mann. Ingen andre har noen som helst rett til å bestemme hvor vidt en kvinne skal bære fram et foster eller ikke, og dette uavhengig av hvilken verdi man tillegger fosteret.

Alt for mange tenker kun på seg selv, og er ute av stand til å sette seg inn i andres situasjon. Vi er ikke ansvarlige for andre enn oss selv i denne verden, iallefall ikke ifølge loven. Man velger ansvar for sine barn, men man er ikke forpliktet til å gjøre noe. Menn faller utenfor dette, da de blir påtvunget økonomisk ansvar for et barn de er biologiske fedre for. Kvinner kan på den annen side velge å enten abortere eller å adoptere bort barnet. Åpenbart finnes det en juridisk sjeivhet mellom kjønnene her, noe som jo er forbudt ved norsk lov. Kanskje burde menn blitt gitt de samme rettighetene som kvinner.

Alle har rett til å fordømme, rynke på nesen eller hva det skulle være når andre gjør noe de synes er moralsk forkastelig, men derfra til å forby andre å bestemme hva de skal bruke ni måneder på å bære fram er en helt annen sak. Judith Thomson publiserte i 1971 en artikkel kalt A Defence of Abortion hvor følgende argument ble framlagt (her foranklet): Du våkner en dag og er knyttet sammen med en berømt fiolinist. Fiolinisten har en dødelig sykdom, og trenger ditt kretsløp i ni måneder for å bli kurert. Hvis du frakobler deg fra fiolinisten vil fiolinisten dø. Du har ikke godtatt at de kan bruke din kropp på denne måten på forhånd, de har bortført deg for å redde livet til fiolinisten. Kun du har den rette blodtypen, og fiolinisten er derfor avhengig av akkurat deg for å overleve. Ville du vært forpliktet til å være koblet sammen med denne fiolinisten i ni måneder for å redde livet hans? Noen vil kanskje si at det ikke blir det samme, fordi jenta som er gravid har hatt sex og er defor ansvarlig. Men hvis du gikk ned en gate hvor du visste at dette kunne komme til å skje, ville du også vært ansvarlig omtrent på samme måte. Ville du da vært nødt for å ligge der?

For å snu litt på det: Folk dør i den tredje verden av sult og kurerbare sykdommer fordi du, jeg og hver og en av oss bruker penger på ting som datamaskiner, biler eller dyre klær istedenfor å bruke alle pengene våre og all vår tid på å redde dem. Vi kunne alle reddet liv, men de færreste av oss redder alle de livene vi kunne gjordt. Burde vi være forpliktet ved lov til å bruke all vår tid på å redde liv i den tredje verden selv om dette ville gjordt oss til slaver? Hvis ikke, og jeg tror de aller, aller fleste abortmotstandere ville svare nei på dette spørsmålet, hvorfor er ei gravid jente forpliktet til å bruke ni måneder av sitt liv på å redde et foster som ikke enang er klart over at det har en framtid?

Abotmotstand er basert på religiøse følelser, og religiøse regler kan ikke gjelde andre enn de som tror på dem. Lover må baseres på fornuft, og religiøse følelser er det umulig å argumentere for. Dermed er fri abort den eneste måten å sikre universielle rettigheter. Alle mennesker bør være frie til å ta grunnleggende avgjørelser angåendesitt eget liv og ikke minst sin egen kropp.

Trusler mot abortretten

https://no.wikipedia.org/wiki/Abort

https://tankesverm.wordpress.com/2016/07/05/gradighet/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s