Demokrati?

I dagens verden regnes demokrati av de aller fleste for å være den eneste legitime statsformen, men demokrati er langt mer enn universell stemmerett. Beskyttelse av minoriteter, likestilling, religionsfrihet, likhet fremfor loven og sjenerelle menneskerettigheter må nødvendigvis overholdes for at et samfunn skal kunne kalles demokratisk. Et system hvor enkeltpersoner har for mye makt vil…