Rettferdighet

Vi i Norge skryter av en velferdstat som tar vare på alle og av hvordan vi bryr oss om at alle skal ha det bra, men så fort vi har muligheten til å stenge noen utenfor denne velferdstaten uten at vi selv risikerer å miste våre priveligelier er det helt greit. Den norske velferdsstaten handler…

Grådighet

Verden er i krise på grunn av fattigdom og slaveri. Grunnen til at fattigdom og slaveri eksisterer er at enkelte eier for mye. Samlingen av mennesker som eier for mye skaper enorme mengder lidelse i verden i dag. Å påføre andre lidelse er i utgangspunktet umoralsk og det å eie for mye er derfor i…