Rise of the machines. En framtidsvisjon.

I det gamle hellas var alle frie menn med og bestemte i politiske avgjørelser. De eneste som ble regnet for borgere var dem, og i den forstand var det det mest demokratiske systemet verden hadde sett. Det hadde bare en liten hake: Resten av jobben var det slavene og kvinnene som utgjorde. Slik fikk “alle”…